Roadshow Moderne Vreemde Talen

Visser 't Hooft Lyceum, Leiden

Omschrijving
Het Visser ’t Hooft Lyceum organiseert een Roadshow Moderne Vreemde Talen op basisscholen in de regio Leiden. Hierbij worden proeflessen Frans gegeven in groep 8, in combinatie met een vervolgtraject op het web. Op het web bestaat een digitale leeromgeving voor Frans, maar ook voor Engels en Duits.
Voor de Roadshow gaan leerlingen uit de brugklas samen met hun docent Frans langs hun ‘oude’ basisschool om daar een les te geven. Dit gebeurt in november en mei van een schooljaar. 
De Roadshow is in het kader van vervroegd vreemdetalenonderwijs op de basisschool opgezet en heeft ook als doel het verzorgen van doorlopende leerlijnen po/vo. De docenten van het Visser ’t Hooft Lyceum Frans brugklas komen in contact met hun collega’s van de basisschool. Zij stemmen de didactiek af, bijvoorbeeld op onderwijsvernieuwingen binnen Europa en het instapniveau voor Engels, Duits en Frans.
De leerling staat centraal en in het Europees Taalportfolio kan de leerling zijn of haar ontwikkeling opslaan. Taalcompetenties voor entree van de middelbare school gaan zo niet verloren. De ondersteuning door een digitale leeromgeving, te vinden op www.vreemdetaal.nl/moodle, maakt dit mogelijk.
De ambassadeurs van VTO (vervroegd talenonderwijs) VHL (leerlingen en hun docent) proberen bij deze pilot een didactisch beslag te krijgen. Zowel in aanpak, uitvoering als aansluitingsproblematiek. Niet alleen voor de eigen school, maar ook voor andere scholen. Zo krijgt het een landelijke opzet.

 

terug naar Projecten